In deze tabel vindt u informatie over de vergoedingsmogelijkheden in de aanvullende zorgpolis voor het jaar 2016. Aan de informatie in deze tabel kan geen enkel recht worden ontleend, noch ten aanzien van uw behandelaar, noch ten aanzien van de NGVH.

Per verzekering zijn de pakketten weergegeven die recht geven op een (gedeeltelijke) vergoeding. Staat uw verzekering of uw aanvullende pakket niet in de lijst, dan is er dus geen vergoeding mogelijk.

Controleer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt en welke ruimte u in uw aanvullende pakket al heeft gebruikt. Dan weet u waar u aan toe bent als u een therapietraject start en voorkomt u dat u voor (financiële) verrassingen komt te staan. Ook de call centers van zorgverzekeraars zijn niet altijd volledig geïnformeerd over de vergoedingen.

Vergoedingsoverzicht aanvull verzek 2016